Afrekening servicekosten

Naast de huur betaalt u iedere maand een voorschot voor de servicekosten. Met servicekosten bedoelen we diensten als het schoonmaken van algemene ruimtes, een huismeester of glasverzekering.

Ieder jaar krijgt u van ons een overzicht van de voorschotten die u heeft betaald en de werkelijk gemaakte servicekosten.

  • Heeft u te veel betaald? Dan krijgt u geld terug.
  • Waren de werkelijke kosten hoger? Dan moet u bijbetalen.

We proberen de voorschotten altijd zo te berekenen dat u nooit extra hoeft te betalen.

Afrekenen van servicekosten in de praktijk
  • De eindafrekening vindt ieder jaar plaats tussen eind maart en eind juni.
  • U ontvangt een brief met een overzicht van diensten waarvoor u betaalt.
  • We berekenen de eindafrekening van de servicekosten voor een heel kalenderjaar. Dus van 1 januari tot en met 31 december. Bent u tijdens het kalenderjaar verhuisd? In de brief staat voor welke periode we de servicekosten afrekenen. Als u bijvoorbeeld op 1 maart bent verhuisd, dan berekenen we de servicekosten over de periode 1 januari tot en met 28 februari.

Ik wil meteen...