Overlast of een klacht melden

Bij Oosterpoort willen wij u zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Bijvoorbeeld na de uitvoering van een reparatie, bij de toewijzing van een woning of over de manier waarop u behandeld bent. Laat het ons dan weten! Alleen dan kunnen wij er iets aan doen. Lees hieronder hoe u dat doet.

U ervaart overlast of burenhinder

Een goed gesprek is vaak al de oplossing. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u overlast melden en kunnen we bemiddelen. Lees hier meer.

Er is iets stuk in uw woning en Oosterpoort is verantwoordelijk voor reparatie

Dien dan bij ons een reparatieverzoek in.

U heeft een klacht over onze dienstverlening

Wij vinden dit vervelend en lossen dit graag op met u. Neem dan contact met ons op binnen zes weken na het ontstaan van de klacht. U heeft eerst een gesprek met de medewerker bij wie uw klacht is ontstaan of met de leidinggevende. Hierin probeert u samen een oplossing te zoeken voor uw klacht. Wij hopen dan natuurlijk dat uw klacht naar tevredenheid is opgelost.

Wanneer u niet tevreden bent over dit gesprek

Dan kunt u een formele klacht bij ons indienen. U kunt dat hier doen. U kunt ons ook een brief sturen:

Oosterpoort
Postbus 31
6560 AA Groesbeek

U geeft aan waar uw klacht over gaat, wanneer deze is ontstaan en welke medewerker erbij betrokken is. U geeft ook aan of u al een gesprek met ons gehad heeft.

Dit is onze werkwijze

U krijgt van ons binnen vijf werkdagen een reactie per brief. Hierin leest u welke medewerker uw klacht formeel in behandeling neemt. Ook vindt u de gegevens van deze medewerker en leest u wanneer u een reactie op uw klacht ontvangt.

Wij hopen dan natuurlijk dat uw klacht wel is opgelost. Bent u het niet eens met de beslissing? Of hebben wij niet op tijd gereageerd? Dan kunt u de Klachtencommissie inschakelen. Op hun pagina vindt u ook het klachtenreglement 'Reglement Klachtencommissie Woningcorporaties Nijmegen e.o.' en het jaarverslag.

U heeft een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens

Vindt u bijvoorbeeld dat wij niet goed omgaan met uw persoonsgegevens? Of heeft u inzage of een wijziging gevraagd van uw persoonsgegevens en bent u niet tevreden met de reactie? Neem hiervoor contact met ons op.

Heeft u uw klacht schriftelijk bij ons gemeld? En komt u er niet met ons uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.