Governance

Voor woningcorporaties geldt de ‘Governance Code Woningcorporaties (2015)’. Volgens de code moeten corporaties zich open en transparant verantwoorden naar belanghebbenden en toezichthouders. Oosterpoort staat volledig achter deze uitgangspunten.

Twee bestuurslagen

Oosterpoort werkt met een directeur-bestuurder en een Raad van Commissarissen. De rol en taken van ons bestuur en onze toezichthouders liggen vast in statuten. Daarnaast hebben we het bestuursreglement en het reglement RvC. De Raad van Commissarissen hanteert voor haar taken het toezichts- en toetsingskader.

Eigen invulling

Op één punt wijkt Oosterpoort af van de Governance Code. Wij werken bewust niet met een benoemingsperiode van vier jaar voor de bestuurder. Daarom hebben we dus ook geen herbenoeming na vier jaar. Oosterpoort ziet in deze regeling geen meerwaarde voor de continuïteit van de organisatie.

Belanghebbenden

Oosterpoort heeft verschillende belanghebbenden. Denk aan huurdersorganisaties, gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en lokale ondernemersverenigingen. We hechten veel waarde aan hun visie op onze organisatie, doelen en strategieën. Daarom zijn we regelmatig in gesprek met hen. 

Raad van Commissarissen

Zoals elke woningcorporatie werkt Oosterpoort met een Raad van Commissarissen. Lees hier wat de Raad van Commissarissen doet en wat de samenstelling is. 

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren