Ketensamenwerking

Een fijn thuis! Hoe? Door samen in de keten te werken!

Een fijn thuis is meer dan alleen een dak boven je hoofd. Je wilt er ook comfortabel wonen en plezier hebben. Oosterpoort zorgt voor dit fijne thuis voor alle huurders zonder het kostenplaatje uit het oog te verliezen. Daarom werken wij op een andere manier bij het onderhoud en de nieuwbouw van woningen: door middel van ketensamenwerking.

Wij werken samen op basis van vertrouwen

Ketensamenwerking is een andere manier van samenwerking in bouw, renovatie en onderhoud. Daarbij leggen we de nadruk op langetermijndoelen. Ook delen onze partners en wij de verantwoordelijkheid en de risico’s. En wat mooi is: in deze vorm van samenwerking gaat we uit van vertrouwen, in plaats van wantrouwen. Hierdoor krijgen we betere eindproducten, verspillen we minder en dagen we partners uit tot innovatie. En dalen de faalkosten! Dat is belangrijk voor ons, want we werken tenslotte met huurdersgeld. En dat geld willen we zo goed mogelijk besteden.

Onze partners denken in het voortraject mee

Oosterpoort neemt net als vroeger de besluiten over wat er met haar woningen gebeurt. De voorbereiding van die besluitvorming gaat echter anders. Voor de ketensamenwerking bedachten wij zelf wat er met een groep woningen moest  gebeuren. Daarna onderzochten de aannemers dit nog eens. Als laatste keken ook de onderaannemers ernaar. Nu hebben we het omgekeerd. Onze partners maken voorstellen vanuit ons beleid. Zo maken we veel meer gebruik van hun kennis en doen we minder zaken dubbelop. Het lukt onze partners goed om in de voorbereiding mee te werken omdat wij een helder onderhoudskader hebben. Hierin hebben wij heel duidelijk staan welke keuzes we maken bij onderhoud. 

Een voorbeeld van een geslaagd project

Een mooi resultaat van ketensamenwerking is een project in Malden. De woningen aan de Randwijksingel en de Kroonsingel zijn in 2018 flink opgeknapt. Daken zijn vernieuwd en geïsoleerd, gevels vernieuwd, kozijnen vervangen en vloeren geïsoleerd. De keten bedacht voor de start oplossingen om het energieverlies van de woningen te beperken. Ook wilden ze er samen voor zorgen dat huurders zo min mogelijk last had van de werkzaamheden. En met een tevreden gevoel konden terugkijken op de renovatie. En dat is erg goed gelukt, want het grootste deel van de huurders waardeerden de communicatie, de werkzaamheden en het resultaat goed. Zo werken we aan het doel van een klanttevredenheid van een 8. 

Ketensamenwerking is een proces van lange adem

Ketensamenwerking vergt wel een goede voorbereiding. In het begin zullen de kosten voor de opbrengsten uitgaan. Het kost tijd om aan elkaar te wennen en elkaar te vertrouwen. En bij de eerste projecten binnen de samenwerking moet je van het idee afstappen dat je de laagste prijs krijgt. Dan kan het inderdaad zo zijn dat projecten duurder uitvallen dan ze via een aanbesteding zouden zijn. Maar op de lange termijn bespaar je geld en behoren faalkosten tot het verleden. Door het onderlinge vertrouwen, betere processen, innovatievere oplossingen en snellere opleveringen. En dat blijkt, want we hebben sinds 2012 in totaal meer dan 20% bespaard op de kosten!

Wij werken samen met:

Ketenintegratiecentrum

Strategische partners

Ketenpartners

Co-makers

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren