50e huurwoning Oosterpoort op zonnestroom, verduurzaming in volle gang

6 januari 2020

50e huurwoning Oosterpoort op zonnestroom, verduurzaming in volle gang

50e huurwoning Oosterpoort op zonnestroom, verduurzaming in volle gang

Op maandag 6 januari werd aan de Kruiskamp in Overasselt de 50e woning van Oosterpoort voorzien van zonnepanelen. Leo Bosland, wethouder van de gemeente Heumen en Eugène Janssen, directeur-bestuurder van woningcorporatie Oosterpoort verrasten voor de gelegenheid de bewoner met een grote bos bloemen. De woning maakt deel uit van pilot Zonnestroom, een samenwerking van woningcorporatie Oosterpoort en stichting Wocozon. Het project is een concreet voorbeeld van hoe er gewerkt wordt aan een duurzaam Heumen.

Succesvolle start project Zonnestroom
Project Zonnestroom startte in het najaar van 2019, als een pilot om ook sociale huurwoningen te voorzien van zonnepanelen. Woningcorporatie Oosterpoort werkt hierin samen met stichting Wocozon. Deze stichting helpt Oosterpoort met het realiseren van duurzame opwekking en betaalbaarheid voor huurders. Het project, dat loopt in Overasselt, Nederasselt en Heumen, kon rekenen op een succesvolle start. Binnen zes weken tijd hadden de bewoners van meer dan 75 huurwoningen zich voor de pilot aangemeld. Bewoner Janssen van het 50e adres, aan de Kruiskamp in Overasselt: “voor mij was het direct duidelijk dat ik mee zou doen aan de pilot. Ik ben niet eens naar de informatieavond gegaan. Want los van de lagere maandelijkse energiekosten die goed zijn voor mijn portemonnee draag ik zo ook nog bij aan een beter klimaat”.

Verduurzaming in volle gang
Gemeente Heumen en Oosterpoort werken beiden zeer actief aan de verduurzaming van woningen, zowel van sociale als particuliere huishoudens. Vastgelegd in het beleidskader CO2-neutraal en in de in december ondertekende prestatieafspraken, lopen in dit nieuwe jaar tal van duurzaamheidsprojecten. Zo hoopt de gemeente dit jaar de 200e particuliere deelnemer aan het gemeentelijk zonnepanelenproject te verwelkomen. Woningeigenaren worden hierin door de gemeente geholpen met een gunstige lening. Ook vervolgt de gemeente in 2020 de kleinschalige ‘Energie in de Wijk/het Dorp’-bijeenkomsten. Daarin worden bewoners bewust gemaakt en ondersteund bij het verduurzamen van hun woningen. Wethouder Leo Bosland: “zo ontzorgen en stimuleren we onze inwoners om hun huis duurzaam te maken. Hierdoor hebben zij lagere energielasten en dragen zij bij aan een beter klimaat.”

Verduurzaming is hard nodig volgens Eugène Janssen, directeur van Oosterpoort: “Ik vind het heftig om de overstromingen in Jakarta en de bosbranden in Australië te zien. We weten steeds beter dat die calamiteiten toch echt met de klimaatverandering te maken hebben. Voor ons is dit nu nog een ver-van-ons-bed-show, voor hen al niet meer. Het is een wereldwijde opgave, die ook ons raakt. Aan de bak dus!” Dat doet Oosterpoort al geruime tijd door het isoleren van haar woningen. Dat alleen zorgde er al voor dat in 2019 een flink aantal sociale huurwoningen naar een A-label kregen. Daarmee behoort Oosterpoort als het om duurzaamheid gaat al tot de kopgroep van de woningcorporaties in Nederland. De pilot zonnestroom werd daar vorig jaar aan toegevoegd, net als proeven met warmtepompen. Janssen besluit: “Zo blijven we in de voorhoede en gaan we in 2027, drie jaar eerder dan landelijk is afgesproken, een gemiddeld A-label halen voor al onze woningen”,

Verduurzaming en verbetering sociale woningaanbod
Naast verduurzaming werken de gemeente en Oosterpoort samen aan de verbetering van het sociale woningaanbod, samen met Adelheid Kouws, vicevoorzitter van Huurders Vereniging Woonbelang, zetten Janssen en Bosland in december 2019 hun handtekening onder concrete plannen voor 2020. Dit jaar worden er minimaal 30 sociale huurwoningen ontwikkeld bij de Veldschuur in Malden, achter de Buurderij in Overasselt en bij de verbouwing van winkels in het Heumense hof. Janssen: “Als je een gedeelde ambitie hebt, dan is het een stuk makkelijker om vanuit verschillende rollen en verantwoordelijkheden samen te werken. Dan kun je samen ineens grote dingen neerzetten die geen van ons alleen voor elkaar kreeg. De duurzaamheidambities die we samen hebben zorgen daar nu voor.” Wethouder Leo Bosland: “zo versterken we elkaar en bereiken we dat zowel huurders als eigenaren mee kunnen doen.”

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren