Wij zoeken een gedreven, innovatieve directeur-bestuurder

22 december 2020

Wij zoeken een gedreven, innovatieve directeur-bestuurder

Wij zoeken een gedreven, innovatieve directeur-bestuurder met een inspirerende en coachende leiderschapsstijl. Stevig en verbindend zijn belangrijke kwaliteiten die je meeneemt. Als maatschappelijk ondernemer zoek je verbinding en samenwerking met belangenhouders en andere maatschappelijke partners.

Over ons

De samenleving is volop in beweging. Ook bij Oosterpoort brengt dat een uitdaging met zich mee. Hoe zorgen we voor een fijn thuis voor onze huurders? Oosterpoort is een sociale verhuurder die zorgt voor goed en betaalbaar wonen. We zetten ons graag in voor wie dat nodig heeft en daar niet zelf in kan voorzien. Iedereen heeft recht op een prettig thuis. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt: wees welkom bij Oosterpoort.

De opdracht

Voor Oosterpoort liggen er volop uitdagingen in het verschiet de komende jaren. Een greep uit deze uitdagingen:

  • er is een ambitie om de komende 10 jaar ruim 600 woningen te bouwen op een duurzame manier;
  • we hebben een vergaande samenwerking met ketenpartners die in een derde fase komt van doorontwikkeling en verduurzamen;
  • we gaan vanaf 2021 ook aan huishoudens met een middeninkomen woningen aanbieden;
  • we willen bereiken dat huurders langer zelfstandig kunnen wonen, in samenwerking met gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties.

Om dit alles te realiseren is het van belang de wendbaarheid en de weerbaarheid in de organisatie te borgen door onder andere de kwaliteit en professionaliteit van de interne organisatie naar een volgend niveau te brengen. Daarbij is het zaak om de externe zichtbaarheid te vergroten; bestaande relaties te onderhouden en waar nodig te intensiveren en uit te breiden.

In de actuele dynamiek van nieuwe uitdagingen, ontwikkelingen en veranderingen is het voor het succes van Oosterpoort van belang dat de directeur-bestuurder continu in constructieve samenspraak is met de Raad van Commissarissen (RvC), de medewerkers, de huurders en de ketenpartners.

De functie

De directeur-bestuurder: 

  • draagt zorg voor de ontwikkeling en realisering van de koersnota van Oosterpoort;
  • stelt het beleid vast en draagt zorg voor de uitvoering na goedkeuring van de RvC;
  • is eindverantwoordelijk voor het optimaal bedrijfsmatig functioneren van de organisatie;
  • geeft invulling aan goed werkgeverschap en een adequate medezeggenschap;
  • draagt als boegbeeld van de organisatie duidelijk de visie, missie en beleid van de organisatie uit, zowel in- als extern, en verzorgt de externe presentatie van Oosterpoort van corporatiebrede zaken.

Meer informatie en solliciteren

Enthousiast geworden? Bekijk de vacature op de website van PublicSpirit. Je vindt daar ook het volledige profiel via de button "Download bijlages" onderaan de vacature. Op dezelfde pagina kun je direct solliciteren. 

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Patrick Beterams, senior consultant bij PublicSpirit. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij Aukje Beijer, projectassistente bij PublicSpirit. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer (033) 445 95 22. Tevens kun je je vraag per e-mail aan hen voorleggen: info@publicspirit.nl.

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren