Visitatie

Als lid van Aedes zijn woningcorporaties verplicht zich eens in de vier jaar te laten visiteren. Bij een visitatie wordt een corporatie beoordeeld op hoe zij presteert. Hiermee legt zij verantwoording af aan de buitenwereld.

Leren 

Wij zien de visitatie niet alleen als een verplichting. De uitkomsten uit het rapport sluiten aan bij onze eigen beelden, de verbetersuggesties zijn herkenbaar en helpen ons bij het verbeteren van onze dienstverlening voor de komende jaren. Met als uiteindelijk doel dagelijks te blijven zorgen voor een fijn thuis.

Visitatie, wat is het?

Een onafhankelijke commissie voerde onderzoek uit naar onze prestaties en inspanningen in de jaren 2014 tot en met 2017. De commissie deed dit door middel van interviews en documentenonderzoek. Ze verwerkte de informatie in een rapport, dat in juni 2018 openbaar werd. Hierin worden scores gegeven aan de inspanningen en prestaties van Oosterpoort. Ook geeft de commissie concrete verbeterpunten. De komende jaren gaan we aan deze punten werken. 

Het volledige rapport kunt u hier inzien:

Eerdere rapporten

Hieronder vindt u onze eerdere visitatierapporten.

 

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren