Taxatie KoopGarantwoning

U verkoopt uw KoopGarantwoning terug aan ons. We geven dan een onafhankelijk taxateur de opdracht om de actuele marktwaarde van uw woning vast te stellen. Het verschil tussen de marktwaarde bij aankoop en de marktwaarde bij terugkoop is de waardeontwikkeling van de woning.

Een taxateur kiezen

Voor het kiezen van een taxateur heeft u de keuze uit twee mogelijkheden:

  1. U kiest een van de drie taxateurs van onze lijst. We betalen in dit geval de kosten van de taxatie.
  2. U kiest zelf een taxateur. U betaalt de kosten van de taxatie dan zelf.
Eisen aan de taxateur

De taxateur moet altijd aan een aantal eisen voldoen:

  • De taxateur moet onafhankelijk zijn. Dit betekent dat de taxateur én het bedrijf waarvoor hij werkt op geen enkele wijze als taxateur, makelaar of op welke manier dan ook betrokken is (geweest) bij de verkoop of terugkoop van deze woning. Ook mag de taxateur niet bij de financiering van deze woning betrokken zijn (geweest);
  • De afstand hemelsbreed tussen uw woning en het vestigingsadres van de taxateur is minder dan twintig kilometer;
  • De taxateur moet het rapport geldig laten verklaren door een erkend validatie-instituut.
Opdracht en kosten taxateur

We geven opdracht aan de taxateur die u zelf kiest. Wij betalen de taxatienota. Als u een eigen taxateur kiest, brengen we de kosten bij u in rekening. Kiest u een van onze taxateurs en besluit u toch niet terug te verkopen? Dan betaalt u de volledige taxatiekosten van € 475,50.

Bouwkundige keuring voor een woning ouder dan 15 jaar

Is uw woning ouder dan vijftien jaar? Dan laten we ook een bouwkundige keuring opstellen. De kosten voor deze keuring zijn volledig voor ons.

Berekening terugkoopprijs

De terugkooprijs berekenen we aan de hand van de KoopGarantprijsformule (zie uw Erfpacht- en KoopGarantbepalingen). We geven u twee rekenvoorbeelden:

Vragen

Heeft u toch nog vragen? Of wilt u een afspraak maken? Bel ons dan gerust via (024) 399 55 55. Mailen mag natuurlijk ook.

** Geschillenregeling

Bent u, of zijn wij, het niet eens met de taxatie? Dan kan er gebruikgemaakt worden van de geschillenregeling. De geschillenregeling houdt in dat zowel u als wij een (andere) taxateur kiezen. Vervolgens wijzen deze taxateurs een derde taxateur aan. Deze drie taxateurs*** mogen niet eerder bij de aankoop, terugkoop of financiering van de woning betrokken zijn geweest. Met zijn drieën tegelijk taxeren de taxateurs uw woning en stellen gezamenlijk de marktwaarde vast. Deze waarde is bindend voor zowel u als ons. Houd er wel rekening mee dat door deze geschillenregeling de periode van drie maanden langer zal zijn. Daarnaast kan de getaxeerde waarde hoger, maar ook lager uitvallen. De kosten van de geschillenregeling verdelen we tussen u en ons. Ongeacht wie een beroep op de geschillenregeling doet.

*** De taxateur is een onafhankelijke partij. Het volgende geldt bij de opdrachtverlening:

  • De taxateur en het bedrijf waarvoor hij werkt is niet betrokken bij de verkoop, terugkoop of financiering van de woning die getaxeerd wordt.
  • De taxateur en het bedrijf waarvoor hij werkt, zijn ook de afgelopen twee jaar niet betrokken geweest bij de verkoop, terugkoop of financiering van de woning die getaxeerd wordt.
  • Zijn de door erfpachter gekozen taxateur en/of het bedrijf waarvoor hij werkt op enige wijze, als taxateur, makelaar of op een andere manier betrokken bij de verkoop of de financiering van de woning? En is dit langer dan twee jaar voorafgaand aan het aanbod tot terugkoop (het betreffende erfpachtrecht)? Dan moet de erfpachter schriftelijk verklaren dat hij op de hoogte is van deze eerdere betrokkenheid van de taxateur. En verklaren dat hij geen bezwaar heeft tegen de uitvoering van de taxatieopdracht door de taxateur.